Verlichtingsinstallatie TU Delft

Omschrijving: het opbouwen en aansluiten van verlichtingsarmaturen voor kantoren.

Opdrachtgever: Spie Nederland B.V.,  afdeling e-fficient buildings.